Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.mlodykokos.pl.

Odwiedzając, przeglądając, czytając, czy w inny sposób korzystając ze Strony ( Serwisu ) www.mlodykokos.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdej osoby, korzystającej ze Strony w jakikolwiek sposób, dotyczy aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników Strony, poza przypadkami, kiedy jest to konieczne dla realizacji umowy z klientem (dane odbiorcy dla firmy kurierskiej).

W przypadku, kiedy z własnego wyboru, Użytkownik lub Odwiedzający Stronę poda swoje dane osobowe, mlodykokos.pl mogą użyć tych informacji, aby skontaktować się z nim, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub droga e-mailową, w celu przekazania informacji lub materiałów, które ich zdaniem, mogą tę osobę zainteresować.

Osoby, które nie wyrażają zgody, aby ich dane osobowe były wykorzystywane w opisanym wyżej celu proszone są o przekazanie ich decyzji na adres email: info@mlodykokos.pl ( kontakt w języku polskim ).

W czasie korzystania ze Strony mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą Państwo proszeni, to w większości przypadków adres e-mail i nazwisko. W przypadku formularzy zamówień i rejestracji na Stronie, będą Państwo proszeni o podanie większej liczby danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Strony lub procedur na niej udostępnianych ( np. złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu ).

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność / procedurę , której te dane dotyczą.

W trakcie procesu rejestracji na Stronie zostaną Państwo poproszeni o wybranie hasła zabezpieczającego przed nieuprawnionym logowaniem. Prosimy o dołożenie starań w celu ochrony hasła przed dostępem osób trzecich. Www.mlodykokos.pl nie przyjmują odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia hasła przez osoby nieuprawnione.

Dane osobowe przekazywane przez odwiedzających Stronę i Klientów, przechowujemy wyłącznie w celu:
realizacji postanowień zawartej umowy,
kontaktu z klientem odnośnie zamówienia

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z
Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
MCEvilPopupClosed – sprawdza, czy witryna była już odwiedzana i proponuje zapisanie do newslettera
_ga – wykorzystywany do rozróżniania użytkowników
hw_subscribe_popup – sprawdza, czy witryna była już odwiedzana i proponuje zapisanie do newslettera
sid_admin_f4340
sid_customer_f4340
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
nazwisko i imię, nazwa firmy
NIP (w celu wystawienia faktury VAT)
adres zamieszkania
adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: info@mlodykokos.pl, numeru telefonu +48 575 98 11 99

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów
STS kurier https://www.stskurier.com/ (w celu wysyłki)
Tba Express http://tba.pl/ (w celu wysyłki)
FEDEX http://www.fedex.com/pl/ (w celu wysyłki)
UPS https://www.ups.com/ (w celu wysyłki)

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@mlodykokos.pl.
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@mlodykokos.pl
Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@mlodykokos.pl

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close